Bibliografie

Aveți mai jos o bibliografie selectivă despre geografie mentală. Unele dintre titluri tratează pe larg subiectul, în timp ce altele doar îl ating.

Lista este deschisă…

 

 • ADAMS, R. (1966) – The evolution of urban society, Weidenfeld and Nicolson, Londra
 • ALBERTI, M. (2008) – Advances in Urban Ecology, Springer Science+Business Media, Boston
 • AMIN, A., THRIFT, N (2002) – Cities: reimagining the urban, Polity Press, Cambridge Oxford
 • ANDRE, Y., (2008), Cartes mentales pour un territoire: a propos du Bassin de Geneve, în Mappe Monde, 89/1, 12-15
 • BAILLY, A., (2008), Paysages et representations, în Mappe Monde, 90/2, 10-13
 • BAR-GAL, Y., (1980), The Image of Environment and Mental Maps in Rural Areas: The Case of a Kibbutz in Israel, Human Ecology, Vol. 8, No. 3
 • BATTY M, (2001), Exploring isovist fields: space and shape in architectural and urban morphology, Environment and Planning B: Planning and Design, în Putra, S., Yang, P, (2006), Analyzing Mental Geography of Residential Environment in Singapore using GIS-based 3D Visibility Analysis, Conferința “Doing, thinking, feeling home” – 14/15 Octombrie – Delft
 • BĂDESCU, I., CUCU OANCEA, O., ȘIȘEȘTEAN, G., (2009), Tratat de sociologie rurală, Editura Mica Valahie, București
 • BĂLTEANU, D., COSTACHE, A., (2006), Percepția efectelor inundațiilor din aprilie 2005 la Poeni și Otelec (județul Timiș). Considerații preliminare, în Studii și cercetări de geografie, Tom. LI – LII, Editura Academiei Române, București
 • BIRNBAUM, M., ANDERSON, C., HYNAN, L. (1989), Two Operations for ”Ratios” and ”Differences” of Distances on the Mental Map, în Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance, Vol. 15, Nr. 4, 785-796
 • BEDERSON, SHERIDAN (2002), The Craft of Information Visualization, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco
 • BLAGA, L., (1944, 1985), Trilogia Culturii, Editura Minerva, București
 • BOULDING, K. E., (1956), The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press, în *** (2009), International Encyclopedia of Human Geography, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • BUCKLEY, C., (2011), ProCro, SoBro, FiDi, BoCoCa: A Lawmaker Says, ‘Enough’, în The New York Times [on-line],  disponibil la http://www.nytimes.com/2011/04/21/nyregion/procro-sobro-fidi-bococa-a-lawmaker-says-enough.html?_r=2, [accesat în aprilie 2011]
 • BURGESS, E., BOGUE, D. (1964), Contributions to urban sociology, The University of Chicago Press, Chicago
 • CARTER, H., (1990), The Study of Urban Geography, Edward Arnold, Londra
 • CADWALLADER, M. (1985), Analytical urban geography, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
 • CHELCEA, L., (2008), Bucureștiul postindustrial. Memorie, dezindustrializare și regenerare urbană, Editura Polirom, București
 • CHEVAL, S. (2003), Percepția hazardelor naturale. Rezultatele unui sondaj de opinie desfășurat în România (octombrie 2001 – decembrie 2002), în Riscuri și Catastrofe, vol. II – 2003, disponibil on-line la http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/Volume/II-2003/Cheval.htm
 • COANDĂ, L., (2002), Elemente de sociologie economică, Editura Expert, București
 • COCEAN, P., (2002), Geografie regională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 • COCEAN, P., (2004-2005), Carpații ca spațiu mental arhetipal al poporului român, în Studii și cercetări de geografie, Tom. LI – LII, Editura Academiei Române, București
 • COCEAN, P., (2004), Structura  spațiului  mental românesc, în Studia Universitatis Babeș – Bolyai Geographia, An XLIX 1, Cluj-Napoca
 • COFAS, E., (1997), Destinul dramatic al unei străzi – Calea Dudești, în București Materiale de istorie și muzeografie, vol. 12, București
 • CONSTANTINESCU, R. (2009), Paşi pe graniţă. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Editura Polirom, Iaşi
 • COPOERU, I., (2001), Spațiu – prezență – loc. O abordare structural-fenomenologică, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • CORLAN IOAN, S., (2001), Spațiul alterității, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • COTELEA, D., (2010), Relaţiile inter-confesionale în Republica Moldova. Câteva aspecte de geo-teologie aplicată, în Studia Universitatis Babes-Bolyai – Theologia Orthodoxa, Nr. 2/2010, Cluj-Napoca
 • DONESCU, E., (2008), Myth versus natural science – a different view on geography, în Promoting and celebrating geography, Liverpool Hope University Press, Liverpool
 • DOWNS, R. M., (1970), Geography Space Perceptions: past approaches and future prospects in Progress in Geography 2; în Carter, H., 1990, The Study of Urban Geography, Edward Arnold, Londra
 • DOWNS, R. M., STEA, D., (1977), Maps in minds. Reflections on cognitive mapping, Harper and Row, New York
 • DRAGOMIR, S., (2008), Un București mai puțin cunoscut, Editura Lucman, București
 • FOUCAULT, M., (1967), Altfel de spații, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • EADES, P., LAI, W., MISUE, K., SUGIYAMA, K. (1991), Preserving the Mental Map of a Diagram, International Institute for Advanced Study of Social Information Science, Numazu
 • EVARD, J., (2006), La Geographie Mentale de la Shoah, [on-line], disponibil la http://stalker.hautetfort.com/archive/2006/01/21/geographie-mentale-de-la-shoah-par-jean-luc-evard.html, [accesat în ianuarie 2011]
 • FLANAGAN, W., (1995) – Urban sociology: images and structure, Allyn and Bacon, Boston
 • FONTANABONA, J., (2010), La géographie de Jules Verne et ses cartes dans L’île mystérieuse, în Mappe Monde, 97/1
 • GAVRIȘ, A., (2011), Mari habitate urbane în București, Editura Universitară, București
 • GHIU, B., (2001), În căutarea exteriorului pierdut, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • GOLD, J. R., (1980), An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford
 • GOLD, J. R., (2009), Behavioural Geography, în International Encyclopedia of Human Geography, 2009, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • GOODEY, B., (1971), Perception of the Environment, Occasional Paper 17, p 7. Centre for Urban and Regional Studies, Birmingham, în *** (2009), International Encyclopedia of Human Geography, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • GOULD, P., WHITE, R. (1974), Mental maps, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex
 • GROZA, O., (2001), Despre spațiu și măsură, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • HARHOIU, D., (2001), București, un oraș între orient și occident, Editura Simetria și ACUB, București
 • HART, R. A., MOORE, G. T., (1973), The Development of Spatial Cognition: A Review, în DOWNS, R. M., STEA, D., (1977), Maps in minds. Reflections on cognitive mapping, Harper and Row, New York
 • HERSENI, T. (1972), Sociologie si geografie, zone de interferenţă şi problema spaţiului social, în Sociologia Militans vol.V , Editura ştiinţifică, Bucureşti
 • HILLIER, B., HANSON, J. (1984), The Social Logic of Space. Cambridge University Press , în Putra, S., Yang, P, (2006) Analyzing Mental Geography of Residential Environment in Singapore using GIS-based 3D Visibility Analysis, Conferinţa “Doing, thinking, feeling home” – 14/15 Octombrie – Delft
 • HOUSE, J. W. (editor), (1973) – The UK Space, Weidenfeld and Nicolson, Londra
 • HOSKEN, F. (1973), The Functions of the Cities, Cambridge, Massachusetts
 • IANCU, B., (2010), Bucureşti – oraşul fără cartiere, [on-line], disponibil la http://socasis.ubbcluj.ro/urbanblog/?p=538, [accesat iunie 2010]
 • IANOŞ, I. (1987), Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Editura Academiei, Bucureşti
 • IANOŞ, I. (2004), Dinamica urbană. Aplicații la orașul și sistemul urban românesc, Editura Tehnică, Bucureşti
 • IANOŞ, I., HELLER, W. (2006) – Spaţiu, economie şi sisteme de aşezări, Editura Tehnică, Bucureşti
 • IOAN, A., (2001), Junk space și spațiu vag, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • IONIȚĂ, I. (1997) – Contribuții privind evoluția cartierului Cotroceni, în București, în București Materiale de istorie și muzeografie, vol. 12, București
 • IVAN, A. (2007), Spațiul virtual – o abordare psihanalitică, Revista Cultura, nr. 78, iulie 2007
 • JONES, T., EREIRA, A., (2004), Terry Jones’ Medieval Lives, BBC Books, Londra
 • JUPPENLATZ, M. (1970) – Cities in transformation, University of Queensland Press, St. Lucia
 • KANT, I. (1781), Critique of Pure Reason, traducere Meiklejohn, J. M. D., [on-line] în Project Gutenberg, disponibil la http://www.gutenberg.org/etext/4280 [accesat ianuarie 2009]
 • KIRK, W., (1952), Historical Geography and the Concept of the Behavioural Environment, Indian Geographical Journal, Jubilee Edition, 152-60, în GOLD, J. R., (1980), An introduction to behavioural geography, Oxford University Press, Oxford
 • LADD, F., (1967), A Note on ”The World Across the Street”, în Harvard Graduate School of Education Association Bulletin, Vol. 12, pag 47-8, în GOULD, P., WHITE, R. (1974), Mental maps, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex
 • LARKHAM, P. (1996) – Conservation and The City, Routledge, Londra
 • LEE, T. R., (1963), Psychology and Living Space, Transactions of the Bartlett Society, Vol. 2, pag 9-36, în DOWNS, R. M., STEA, D., (1977), Maps in minds. Reflections on cognitive mapping, Harper and Row, New York
 • LEFEBVRE, H., (1991, 1974), The Production of Space, Blackwell, Oxford, în *** (2009), International Encyclopedia of Human Geography, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • LEY, D., (1972), The Black Inner City as a Frontier Outpost: Images and Behaviour of a North Philadelphia Neighbourhood, University Park, Pennsylvania, Ph. D. Dissertation, în GOULD, P., WHITE, R. (1974), Mental maps, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex și în GOLD, J. R., (1980), An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford
 • LIGHT, D., (2008), Imaginative Geographies, Dracula and the Transylvania ‘Place Myth’, în Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, Universitatea din București, Vol. 2, Nr. 2, București
 • LYNCH, K. (1960), The image of the city, The MIT Press, Cambridge
 • MAIER, E., (1975), Torah as Moveable Territory, Annals of the Association of American Geographers, 65. 18 – 23, în GOLD, J. R., (1980), An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford
 • MAJURU, A., (2008), Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență, Editura Compania, București
 • MATEI, S. A., BALL-ROKEACH, S. J., QIU, J. (2001),   Fear and Misperception of Los Angeles Urban Space. A Spatial-Statistical Study of Communication-Shaped Mental Maps, Communication Research, Vol. 28 Nr. 4, August 2001 429-463, Sage Publications
 • MICHELSON, W. (1977) – Environmental Choice, Human Behaviour and Residential Satisfaction, Oxford University Press, New York
 • MIHALI, C., (coord.), (2001a), Altfel de spații. Studii de heterotopologie, Editura Paideia, București
 • MIHALI, C., (2001b), Spațiul Urban: diseminat, miniaturizat, polivalent, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • MIHALI, C., (2001c), Monumentul între voință de putere și operă de artă, în Altfel de spații. Studii de heterotopologie, coord. Ciprian Mihali, Editura Paideia, 2001, București
 • MIHĂILESCU, V., (1978/2003), Evoluția geografică a unui oraș – București, Editura Paideia, București
 • MINCĂ, N. F., (2008), An Imaginary Geography in Fănuş Neagu’s Prose, [on-line] disponibil la www.doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/REZ-ENGL-MINCA.pdf, [accesat în august 2010]
 • MONKHOUSE, F., WILKINSON, H. (1964) – Maps and diagrams, Methuen, Londra
 • NAE, M. (2008), Geografia calității vieții urbane. Metode de analiză, Editura Universitară, București
 • NEACȘU, M. (2010a),  Imaginea Urbană – element esențial în organizarea spațiului, Editura Pro Universitaria, București
 • NEACȘU, M. (2010b), Orașul sub lupă. Concepte urbane. Abordare geografică, Editura Pro Universitaria, București
 • NEGUȚ, S., (1984a), Sistemul – bază a modelării cantitative în geografie, în Buletinul Societății de Științe Geografice din România, Vol. VII, București
 • NEGUȚ, S., (1984b), Considerații privind geografia cantitativă, în Comunicări și referate de geografie, București
 • NICOLAE, I. (2004), Geografie generală (Geografie umană şi economică), Editura Credis, Bucureşti
 • NICOLAE, I. (2008), Geografie socială, ms.
 • NICOLAE, I. (2011), Antropogeografie. O abordare diacronică, Editura Universitară, Bucureşti
 • NOICA, C., (1998), Devenirea intru ființă. Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, București
 • NORBERG-SCHULZ, C. (1979), Genius LociTowards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli,  New York
 • OIȘTEANU, A., (1998), Mythos și Logos: Studii și eseuri de antropologie culturală, Editura Nemira, București
 • ORLEANS, P., (1967), Differential Cognition of Urban Residents: Effects of Social Scale on Mapping, Publication 1498, Washington D.C., în GOULD, P., WHITE, R. (1974), Mental maps, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex
 • PALADE, R., (2010), București, orașul neiubit, [on-line], disponibil la  http://www.ziarultimpul.ro/argumente-fara-replici/2010/11/rodica-palade-bucurești-orașul-neiubit/, [accesat în iunie 2011]
 • PARUSI, G., (2007), Cronica Bucureștilor, Editura Compania, București
 • PEREC, G., (1974), Especes d’espaces, Galilée, Paris
 • PIAGET, J., (1955), Perceptual and Cognitive (or Operational) Structures in the Development of the Concept of Space in the Child, Acta Psychologica, 11. 41 – 6., în GOLD, J. R., (1980), An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford
 • PIPPIDI, A., (2008), Case și oameni din București, Editura Humanitas, București
 • POPESCU, A., DONESCU, E., BRANEA, L., (editori), (2009), Povestind Bucureștiul, Editura Epsilon Press, București
 • PORTEOUS, J. D., (1996), Environmental aesthetics. Ideas, politics and planning, Routledge, Londra
 • PRENSKY, M., (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, [on-line], disponibil la http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, [accesat în mai 2010]
 • PUTRA, S., YANG, P., 2006, Analyzing Mental Geography of Residential Environment in Singapore using GIS-based 3D Visibility Analysis, Conferința “Doing, thinking, feeling home” – 14/15 Octombrie – Delft
 • RADU-BUTEREZ, C. (2011), Cartograme, noțiuni teoretice, partea I, [on-line], disponibil la http://geografilia.blogspot.com/2011/01/cartograme.html, [accesat aprilie 2011]
 • REINDERS, L., (2007), Talking maps: mental geography and the discursive construction of residential place in Nieuwland, The Netherlands, OTB Research Institute of Housing, Delft
 • RICHARDS, P., (1974), Kant’s Geography and Mental Maps, Transactions of the Institute of British Geographers, 61. 1-16, în GOLD, J. R., (1980), An introduction to behavioural geography, Oxford University Press, Oxford
 • RUGG, D. (1972) – Spatial Foundations of Urbanism, WM. C. Brown, Dubuque, Iowa
 • SAFFREY, P., PURCHASE, H. (2008), The ‘Mental Map’ versus ‘Static Aesthetic’ Compromise in Dynamic Graphs : A User Study, în Proc. Ninth Australasian User Interface Conference (AUIC 2008), Wollongong, NSW, Australia. CRPIT, 76. Plimmer, B. and Weber, G., Eds. ACS. 85-93
 • SAUER, C. O., (1925), The Morphology of Landscape, în GOLD, J. R., (1980), An introduction to behavioural geography, Oxford University Press, Oxford
 • SCHAEFER, F. K., (1953), Exceptionalism in Geography: A Methodological Examination, în Annals of the Association of American Geographers, vol. 43, pp. 226-245, în *** (2009), International Encyclopedia of Human Geography, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • SEMUC, V. I., (2008), Elemente de geografie mitică a României. Călușul, Editura Etnologică, București
 • SMITH, E., FREDRICKSON, B., NOLEN-HOEKSEMA, S., LOFTUS, G. (2005), Introducere în psihologie, ediția a XIV-a, Editura Tehnică, București
 • SOJA, E., (1996), Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other real-and-imaged spaces, Blackwell, Malden, în NEACȘU, M. (2010a) – Imaginea Urbană – element esențial în organizarea spațiului, Editura Pro Universitaria, București
 • SPENCER, D., (1973), An Evaluation of Cognitive Mapping in Neighbourhood Perception, Research Memorandum 23, Birmingham, în GOLD, J. R., (1980), An Introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford
 • STAHL, P., (2002), Cum s-a stins Țara Vrancei. Nereju, sat din Vrancea, Editura Paideia, București
 • STOIAN, T., (1965), București sud: se construiește cartierul Berceni, [on-line], disponibil la http://bukresh.blogspot.com/2007/08/se-construieste-cartierul-berceni.html, [accesat în iunie 2010]
 • SUDITU, B., (2006), Mobilitatea rezidențială a populației municipiului București, teză de doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Geografie
 • TALLY, R. T. Jr. (2009), Review of Bertrand Westphal, La Geocritique: Reel, fiction, espace, în L’Esprit Createur: The International Quarterly of French and Francophone Studies
 • THRIFT, N., (2003), Space: The Fundamental Stuff of Human Geography, în Key concepts in Geography, Sage, Londra, în NEACȘU, M. (2010a) – Imaginea Urbană – element esențial în organizarea spațiului, Editura Pro Universitaria, București
 • TUAN, Y., (1974), Topophilia, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
 • TUAN, Y., (1977), Space and Place: The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis
 • TUAN, Y., (2009), Religion, from place to placelessness, The Center for American Places, Chicago
 • TURCHI, P. (2004), Maps of the imagination: the writer as a cartographer, Trinity University Press, San Antonio, Texas
 • VÂLSAN, G., (2001), Studii antropogeografice, etnografice, geopolitice, Editura Efes, Cluj-Napoca, în SEMUC, V. I., (2008), Elemente de geografie mitică a României. Călușul, Editura Etnologică, București
 • VELESCU, O., (1997), Bucureștii anilor ’20. Contribuții la istoria structurilor citadine, în București Materiale de istorie și muzeografie, vol. 12, București
 • WARF, B., ARIAS, S., (editori) (2009), The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, Routledge, Londra
 • WEINER, E., (2008), The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the World, Twelve, New York
 • WESTPHAL, B., (2005), Pour une approche geocritique des textes, [on-line], SFLGC (Vox Poetica), disponibil la http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gcr.htm, [accesat în martie 2009]
 • WESTPHAL, B., (2007), La Geocritique: Reel, fiction, espace, Minuit, Paris
 • WHITE, G. F., (1942), Human Adjustment to Floods: A Geographical Approach to the Flood Problem in the United States, Research Paper 29, Chicago, în GOLD, J. R., (1980), An introduction to behavioural geography, Oxford University Press, Oxford
 • WONG, K., Y., (1979), Maps in minds: an empirical study, Environment and Planning A, 1979, Vol. 11, 1289-1304
 • WRIGHT, J. K., (1947), Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography, Annals of the Association of American Geographers, 37, 1-15
 • WRIGHT, J. K., (1966), Notes on Early American Geopiety, în Human Nature in Geography: Fourteen Papers, 1925-65, Harvard University Press, Cambridge
 • ZAKAI, A., (2002), Exile and Kingdom: History and Apocalypse in the Puritan Migration to America, Cambridge University Press, Cambridge
 • ZLATE, M. (2006), Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iași
 • *** (2009), The dictionary of Human Geography, ed. a V-a, Wiley-Blackwell, Chichester
 • *** (2009), International Encyclopedia of Human Geography, ed. I, Elsevier, Amsterdam
 • *** (1944), Sistematizarea pieței Palatului Regal în Arhitectura, 1943 – 1944
 • *** (2010),  Cartografierea socială a Bucureștiului, [on-line], Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Sociologie, disponibil la http://www.sociologie.master-snspa.ro/Download.html
 • *** (2011),  Cartografierea socială a Bucureștiului, [on-line], Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Catedra de Sociologie, disponibil la http://www.sociologie.master-snspa.ro/Download.html
 • *** http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page [accesat în septembrie 2009]
 • *** http://mentalmaps.info [accesat în septembrie 2009]
 • *** http://www.squidoo.com/Creating-Your-First-Mind-Map [accesat în septembrie 2009]
 • *** http://builtenvironmentblog.blogspot.com/2006_09_01_archive.html [accesat în septembrie 2009]
 • *** http://blog.urbanmapping.com [accesat în aprilie 2011]
 • *** http://bigthink.com/blogs/strange-maps [accesat în ianuarie 2011]
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s